Diverse træsløjd


Various Wood-work

Hvis du ikke har lyst til at lytte til "Wheels", mens du læser, kan du slå den fra nederst

 If you do not want to listen to "Wheels", while you are reading, stop it below

Nedenfor et par andre ting jeg har lavet i løbet af sommeren 2008.
Det første billede er min "rode-kasse" - og hvad er så det, jo, det er en kasse til det, jeg kalder for "Fie's rod".
Måske kan du nikke genkendende til følgende:
Du har placeret dig i din bedste lænestol med benene oppe på en fodskammel (måske med en mis eller to på skødet) for f.eks. at læse en god bog, se fjernsyn eller måske bare sidde og lave "ingenting" og pludselig, mens du sidder der, har du brug for - - - en blyant, en notesblok, dine læsebriller, en tandstik, fjernbetjeningen til TV'et, en kleenex eller måske noget helt andet, men blyanten, notesblokken, fjernbetjeningen, dine læsebriller o.s.v. ligger garanteret ikke indenfor din rækkevidde, selvom du bestemt mente, at du lagde det et sted, så det var "nemt at nå/finde", sidste gang du brugte det - - det er alle disse "småting" denne kasse er beregnet til. Den er lavet til "mine behov" for at jeg kan nå forskellige ting, når jeg sidder i min læsestol uden at jeg behøver at rejse mig - en anden persons "rode-kasse" ville måske indeholde helt andre ting, men min indeholder bl.a. ovennævnte ting - samt lidt mere.

De næste billeder viser min "pille-æske" - eller mere præcist en kasse beregnet til opbevaring af træpiller til pilleovnen inde i stuen.
Før i tiden brugte jeg en stor hvid plastic-bøtte med et "skrig-blåt" låg, men den virkede noget "skrigende" mod min nymalede væg, og da tømreren, der satte 3 nye vinduer i køkken og bryggers sidst på sommeren, efterlod et par tykke MDF-plader, fik jeg ideen til en "pille-æske", der kan indeholde flere træpiller end plastic-bøtten, og som ikke er så skrigende mod den nymalede væg.

Below a few other things I made during the summer 2008.
The first photo is my "mess-box" - and what is that, well, that's a box for all these things I'm calling "Fie's Mess".
Maybe you will recognize this situation:
You have taken a seat in your best arm-chair with your feet on the foot-stool (maybe with a cat or two on your lab), e.g. for reading a good book, to watch TV or maybe just to sit down and do nothing at all, and then suddenly, while you are sitting there, you need - - - a pencil, a note pad, your reading glasses, a toothpick, the remote control for the TV, a Kleenex or maybe something quite else; but the pencil, the note pad, the remote control, your reading glasses etc. are not - I promise you - within your reach , although you are absolutely sure you put them in a place the last time you used them, so they were easy to reach/find the next time you needed them - - it is for all these "small things" I made the box, so I do not need to raise to get them. The box is made to fulfill my special needs - another person's "mess-box" might contain quite other things, but mine contains the above mentioned - - and a little more.

The next photos show my "pill-box" - or more precisely a box for storage of wooden-pills for my wood-pill-stove in the dinning room.
Before now I used a big white plastic-box with a "loud-blue" cover, but it was too loud compared with my new painted walls, so when the carpenter, who put up some new windows in the kitchen and the scullery during the summer, left some thick MDF-plates (special wood-plates), I got the idea for the "pill-box", which contains much more wooden-pills, than the plastic-box and which is not too loud compared to the new painted wall.

Rode-kassen måler 50x30 cm
og der er 22 rum.

The "mess-box" is 20 x 12 inches and there are 22 rooms.

"Pille-æsken" er færdig, men da den er meget tung - - -

The "pill-box" is done, but as it is very heavy - - -

- - - var jeg nødt til at - - -

- - - I had to - - -

- - - bruge legevognen for at få den bragt ind i huset.

- - - use the toy cart to bring it to the house.

Her står den ved siden af pille-ovnen næsten fyldt op med træpiller.
Den kan rumme 4 sække á 16 kg; den måler 61 x 48 cm, er 43 cm høj foran og 52 cm høj bagest, således at låget skråner en smule.

Here it is at the wood-pill-stove almost full of wooden-pills.
It can contain 4 bags of 35 lbs; it is 24 x 19 inches, it is 17 inches high in the front and 21 inches at the back, so the cover is a little slant.

"Pille-æsken" ved siden af pille-ovnen.
Jeg har sat hjul under den, så den er nem at flytte, også når der er piller i den, f.eks. når skorstensfejeren kommer og skal til en lille lem, der er nederst til højre i skorstenen.

The "pill-box" at the wood-pill-stove.
I have mounted it with wheels, so it is easy to move around also if it might be full of pills, e.g. when the chimneysweeper comes and must have access to a small hatch below at the right side of the chimney.

Tilbage til
træsløjd

Back to Wood-WorkTop


"Hjem" "Home"