Krav til almindelig teknisk prøve

Hvis du ikke har lyst til at høre melodien "Sammen vender vi strømmen", mens du læser,
kan du slå den fra nederst på siden


Ovenstående diagram og tekst samt denne sides baggrund
er lånt fra Vejen til Sendetilladelse, 7. udgave
udgivet af Radioamatørernes Forlag Aps

Man skulle have elementær begreb om og kunne udføre enkle beregninger indenfor nedenstående punker, for at kunne bestå den almindelige tekniske prøve som radioamatør (opnåelse af D-licens).

1. Anvendelse af Ohms lov.
2. Måling af spænding og strøm.
3. Kapacitet og selvinduktion.
4. Afstemte kredse, højpas- og lavpasfiltre.
5. Måling af frekvens.
6. Transistorer.
7. Strømforsyning til sender modtager.
8. Sikkerhedsforanstaltninger ved højspænding.
9. Modtagere.
10. Oscillatorer.
11. Krystaloscillatorer.
12. Fordobler- og udgangstrin.
13. VHF- og UHF-teknik.
14. Nøgling af sender.
15. Amplitudemodulation, herunder SSB.
16. Frekvensmodulation.
17. Modulationskontrol ved AM og FM.
18. Radiobølgernes udbredelsesforhold.
19. Halvbølgeantenner.
20. Flerbåndsantenner, retningsantenner.
21. Fødeledninger, antennekobling.
22. Foranstaltninger på sendersiden til undgåelse af forstyrrelser.
23. Foranstaltninger på modtagersiden til afhjælpning af forstyrrelser.
24. Stationsbetjening.
25. Licensbestemmelser.

Ovennævnte liste er fra Vejen til Sendetilladelsen, 7. udgave, og var de krav der stilledes, da jeg fik licens. Kravene er muligvis ændret siden.

Retur til Radioamatør hvordan/hvorfor...


Til toppen af siden


"Hjem"