Eksempler på mine Missekalendere

Klik på et af årene nedenfor for at se eksemplet


Samples on my Cats' Calendars

Click a year below to see the sample:

2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007

Hvis du ikke har lyst til at høre melodien "Mississippi", mens du læser, kan du slå den fra nederst på siden

 If you do not want to listen to "Mississippi", while you are reading, stop it below

Forsiden på 2007-kalenderen

The front page of the 2007-calendar

Januar 2007
Missen er Lildus, der flyttede ind på Spurvely den 8. september 2006

January 2007
The cat is Lildus, he moved to Spurvely the 8th of September 2006

 

Forsiden på 2006-kalenderen

The front page of the 2006-calendar

Juli 2006
Her ses hvor stor og fin Lotte er blevet på et år.

July 2006
Here you see, how big and nice Lotte became in a year

 

Forsiden på 2005-kalenderen

The front page of the 2005-calendar

Juni 2005
Lille søde Lotte, mens hun stadig kun var killing.
Hun er født 23. juni 2005

June 2005
Tiny, sweet Lotte, when she still was just a kittie.
She was born 23rd of June 2005

 

Forsiden på 2004-kalenderen

The front page of the 2004-calendar

September 2004
Seks billeder af Dolly samt "hendes historie"

September 2004
Six photos of Dolly and "her story"

 

Forsiden på 2003-kalenderen
Misselandsbyen med dens daværende beboere

The front page of the 2003-calendar
The Kitty Village and the inhabitants at that time

Juni 2003
 Bølle sidder på terrassen til Ullers Minde

June 2003
 Bølle on the patio in front of Uller's Minde

 

Forsiden på 2002-kalenderen

The front page of the 2002-calendar

Oktober 2002
Det er Ulleren, der ligger i Missely

October 2002
Ulleren resting in Missely

Ajourført 23. februar 2007

Retur til
Lidt om min Missekalender

Back to
About my Cats' Calendars


Top

"Hjem" "Home"