RST-skalaen:

Hvis du har lyst til at høre RST-rapporten igen,
kan du slå den til nederst på siden

RST-skalaen bruges, når der sendes rapport om signalernes læselighed, styrke og tonekvalitet. Ved telefoni bruges kun R- og S-rapportering.
Der er ca. 6 dB's spring mellem S-graderne.

Læselighed (Readability):
R1 = Ulæselig
R2 = Nærmest ulæselig, enkelte ord kan opfattes
R3 = Læses med nogen vanskelighed
R4 = Læses næsten uden besvær
R5 = Læses fuldstændig uden besvær

Signalstyrke (Strength):
S1 = Signalerne kan næppe anes
S2 = Meget svage signaler
S3 = Svage signaler
S4 = Nogenlunde god styrke på signalerne
S5 = Ret god styrke på signalerne
S6 = God styrke på signalerne
S7 = Ret kraftige signaler
S8 = Kraftige signaler
S9 = Overordentlig kraftige signaler

Tone (Tone):
T1 = Overordentlig urent, hvæsende signal
T2 = Meget urent signal ganske uden tonekarakter
T3 = Urent signal, dog med antydning af tone
T4 = Ret urent signal, dog med antydning af tone
T5 = Signal med meget kraftig netbrum
T6 = Nogenlunde rent signal med kraftigt netbrum
T7 = Temmelig rent signal, dog med tydeligt netbrum
T8 = Rent signal, dog med antydning af netbrum
T9 = Absolut rent signal

Er tonen så stabil, at den lyder som en krystalstyret sender, kan tilføjes "X" efter T-tallet. Ligeledes kan tilføjes "C" for "chirp" og "K" for "klik".

Mange amatører vil gerne have så korrekt og fyldestgørende en rapport som muligt og ikke "bare" - "du er 5-9", derfor bør ovenstående rapporterings-system bruges så nøjagtigt som muligt.

Retur til Danskvandsdiplom

Har du lyst til at kommentere ovenstående, så send mig en mail her

 

 
Til toppen af siden


"Hjem"