Statshusmandsbrug - "et nummer i sadelmagerens hat"

Hvis du ikke har lyst til at høre melodien "Jeg en gård mig bygge vil",
 mens du læser, kan du slå den fra nederst på siden

Den 24. marts 1899 vedtoges lov om oprettelse af statshusmandbrug, der gav mulighed for at få statslån til køb af ca. 4-8 tønder land (2-4 ha) landbrugsjord. Disse brug var dog så små, at det ofte var nødvendigt for husmændene at tage arbejde ved siden af for at de og deres familie kunne leve af det. Der blev oprettet ca. 20.000 brug efter denne lov.

I 1919 vedtog man et nyt lovkompleks, hvor det bl.a. blev bestemt at nye statshusmandsbrug skulle være så store, at de kunne forsørge en familie. I perioden fra 1919 til 1967 blev der oprettet ca. 8.000 brug efter denne nye lov. Det er efter denne lov (med senere ændringer), at statshuset, hvor denne historie foregår, blev udstykket.

Den 17. februar 1938 modtog faderen en skrivelse, der tilbyder ham oprettelse af et selvstændigt landbrug fra 1. april 1938.

Skrivelsen indeholder forskellige vilkår vedrørende overdragelse m.v. blandt andet et krav om, at bygningerne skal være opført inden 1. oktober 1938 - altså i løbet af 6 måneder - dette selvom skrivelsen faktisk kun var et tilbud om erhvervelse af et statshusmandsbrug. Det virker som en meget kort frist. Selvfølgelig var det kun en mindre ejendom, der skulle opføres, men i løbet af de seks måneder skulle der også ske indsendelse og godkendelse af tegninger, overslag m.v. af ejendommen. Der blev ikke erlagt nogen købesum, men der skulle betales et beløb på 150 kr. til dækning af omkostninger ved handlen og udstykningen samt derudover evt. erstatning for såsæd og jordbehandling, hvilke beløb skulle betales, når køberen underskrev slutsedlen. Så vidt jeg ved, blev der ved denne udstykning udstykket 20 statshusmandsbrug alle jordlodder fra Bindernæs.

Den enkelte jordlods størrelse og beliggenhed blev på et møde på stedet meddelt fra husmandsbrugskommisionen i Maribo amtsrådskreds, hvis formand på daværende tidspunkt var sadelmager C. Madsen, Rørbæk, pr. Sakskøbing. Denne meddelelse, der foregik på hovedtrappen på Bindernæs, skete ved simpel lodtrækning, nemlig ved at der i sadelmager Madsens hat blev anbragt 20 nummererede sedler, hvorefter hver enkelt trak en seddel med et nummer og på denne måde fik tildelt "sin jordlod" med tillæg af engareal.

Et nummer i sadelmager Madsens hat blev altså grundlaget for, at jeg voksede op på netop den ejendom - - og har skrevet denne bog !

Nedenfor ses en plan over "gården"
Tegningen er rentegnet af mig efter ejendommens originale tegninger således,
at den blev egnet til trykning i bogen. Målene, der på originaltegningen var
anført i alen, er omregnet til m².

Rumforklaring:

1. Lade

2. Kostald til 7 køer, incl. fodergang, krybbe og rendesten

3. Roekælder

4. Fodergang til hestestald

5. Hestestal til to heste

6. Ajlebeholder (udendørs)

7. Svinestald med 4 bokse

8. Kværnrum

9. Vognport

10. WC - med spand

11. Brænderum

12. Vaskerum med gruekedel

13. Soveværelse

14. "Den fine stue"

15. Køkken m/komfur, fast skab og køkkenbord m/vask

16. Stue

17. Træskogang

18. Spisekammer, 2 trin op, m/2 faste borde, kælder nedenunder

19. Gang/entre med trappe til stuehusloft

20. Brønd


Tilbage til Min Bog


Til toppen af siden


"Hjem"